Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45190
Title: Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trần, Thị Thanh Tú , người hướng dẫn
Lại, Du Dương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45190
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007003.pdf
  • Description : 
  • Size : 969.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.