Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45234
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02 01
Authors: Đào, Minh Phúc , người hướng dẫn
Bùi, Thị Trang
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45234
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007521.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.