Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45242
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Nhâm, Phong Tuân, người hướng dẫn
Bùi, Minh Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: DHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45242
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006842.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.