Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4529
Title: Liên Hợp quốc với vấn đề phát triển con người
Authors: Lê, Văn Bính
Keywords: Liên Hợp Quốc;Quyền con người;Phát triển con nguời
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 39-50
Series/Report no.: Tập 31;Số 3
Abstract: Là tổ chức quốc tế phổ cập lớn nhất thế giới, Liên hợp quốc (LHQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó vấn đề có tính chất nền móng là bảo vệ và phát triển nhân quyền. Bài viết sẽ đề cập đến các góc cạnh sau đây: LHQ có đóng góp gì trong sự hình thành khái niệm về phát triển con người; LHQ đã thể hiện vai trò như thế nào trong việc bảo vệ quyền con người; và vấn đề thúc đẩy phát triển bền vững của LHQ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4529
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5.pdf
  • Description : 
  • Size : 188.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.