Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45298
Title: Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu - Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lê, Thanh Tâm , người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Thúy
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45298
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006498.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.