Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45342
Title: Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Trần, Thùy Linh, 1984-
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45342
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006929.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.