Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45425
Title: Hiệu quả huy động vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Hoàng, Xuân Hòa
Phạm, Đức Tài
Keywords: Huy động vốn;Hiệu quả
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Citation: Phạm, Đ. T. (2016). Hiệu quả huy động vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sing Việt trong giai đoạn 2016 - 2020.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45425
Language: vi
Format Extent: 121 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007417.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.