Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45430
Title: Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Tài chính ngân hàng;Tín dụng cá nhân;Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. Q. T. (2015). Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn tìm ra các nhân tố chi phối và ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng cá nhân để từ đó phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và cải thiện hiệu quả phát triển hoạt động này tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Lý Thường Kiệt.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45430
Language: vi
Format Extent: 120 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006445.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.