Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45435
Title: Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Shint BVT Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Thế Anh
Nguyễn, Thị Thảo
Keywords: Tuyển dụng nhân sự;Quản lý nhân sự;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. T. (2015). Tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Shint BVT Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Doanh nghiệp muốn tồn tại được thì doanh nghiệp phải có một đội ngũ nhân lực có chất lượng, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao. Công tác tuyển dụng nhân lực là nền tảng cung cấp một đội ngũ nhân sự cả về số lượng, tốt về chất lượng cho công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp đồng thời giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành một cách hiệu quả nhất. Luận văn tập trung nghiên cứu quy trình và nguồn tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Shint BVT Việt Nam đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Shint BVT.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45435
Language: vi
Format Extent: 93 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006440.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.