Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45436
Title: Quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa – nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Nhâm, Phong Tuân, người hướng dẫn
Lê, Trọng Dũng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45436
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007416.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.