Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45438
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Toyota Hà Đông : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Đinh, Văn Toàn , người hướng dẫn
Đỗ, Phú Quốc
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng thực hành) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45438
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006438.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.