Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45655
Title: Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà, người hướng dẫn
Lê, Văn Cương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45655
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006642.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.