Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45657
Title: Chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Trường Thọ
Vũ, Minh Hải
Keywords: Quản lý kinh tế;Sản xuất hàng giả;Quản lý thương mại;Buôn bán hàng giả
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Vũ, M. H. (2015). Chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Với phương pháp tiếp cận có hệ thống, luận văn đã đưa ra những giải pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề cả về lý luận và thực tế. Đầu tiên, luận văn đã chỉ ra được công tác đấu tranh chống hàng giả là rất cần thiết bởi sự biến động bất thường của hàng giả trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ hai, luận văn cũng cho rằng sự thiếu hụt về nhân sự cũng như các nguồn lực khác đã làm ảnh hướng rất lớn đến hiệu quả của công tác đấu tranh chống hàng giả. Các vấn đề này bao gồm: (i) cách tổ chức và phân bổ nguồn nhân lực chưa thực sự phù hợp; (ii) thiếu cán bộ công chức thi hành; (iii) yếu kém về chuyên môn và công tác đào tạo tập huấn chưa mang lại hiệu quả. Thứ ba, sự thiếu thốn về những điều kiện hỗ trợ như một khung pháp lý đầy đủ, sự phối hợp của các doanh nghiệp, công cụ và phương tiện thi hành, cần được sớm khắc phục nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc đấu tranh chống hàng giả trong thời gian tới. Cuối cùng, luận văn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cộng đồng trong công tác chống hàng giả. Thêm nữa, luận văn cũng đã dự đoán tổng quan về thị trường quốc tế và trong nước, cũng như là hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Hải Dương trong thời gian tới. Nhờ đó, những đề xuất của luận văn có khả năng góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng giả, và đóng vai trò như những khuyến nghị có tính thiết thực và khả thi cao để có thể áp dụng không chỉ cho Chi Cục QLTT tỉnh Hải Dương mà còn cho các cơ quan chức năng khác tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45657
Language: vi
Format Extent: 102 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006640.pdf
  • Description : 
  • Size : 949.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.