Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45732
Title: Phân tích cấu trúc tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Trần, Thị Thanh Tú , người hướng dẫn
Lê, Thị Thương Huyền
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45732
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008090.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.