Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45735
Title: Đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Nova : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Đinh, Văn Toàn , supervisor
Hoàng, Phương Chi
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45735
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008089.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.