Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45776
Title: Quản lý nhà nước đối với các siêu thị bán lẻ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 01
Authors: Đinh, văn Tiến, người hướng dẫn
Mai, Thị Phượng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45776
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005633.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.