Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45781
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Hữu Đức , người hướng dẫn
Vũ, Thị Tuyết Mai
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45781
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005629.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.