Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45838
Title: Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đỗ, Xuân Hòa
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
uận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45838
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007972.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.