Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45843
Title: Sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ di động 3G của Viettel tại thị trường Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý (Chuyên nghành thí điểm)
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Trung Trường
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45843
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006113.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.