Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45866
Title: Quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần đào tạo, triển khai dịch vụ Công nghệ thông tin và viễn thông Bách Khoa Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Vũ, Thị Dậu, Người hướng dẫn
Thái, Thị Minh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45866
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007970.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.