Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45871
Title: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng , người hướng dẫn
Thái, Đình Hoàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45871
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005539.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.