Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45872
Title: Quản trị rủi ro trong vận hành các thiết bị tại trạm biến áp thuộc Công ty Truyển tải Điện 1: Luận văn ThS. Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Đỗ, Tiến Long, người hướng dẫn
Phạm, Quang Hòa
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45872
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007969.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.