Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45873
Title: Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án nhà máy nhiệt điện của tập đoàn dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Đỗ, Xuân Trường, người hướng dẫn
Vũ, Trần Giang Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45873
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008072.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.