Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45887
Title: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Hải Dương: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Ngô, Thị Thu Hương
Issue Date: 2015
Publisher: HSB
Abstract: 72 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45887
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006165.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.