Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45890
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Yên : Luận văn ThS.
Authors: Lưu, Anh Đức , người hướng dẫn
Vũ, Phương Thảo
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45890
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008069.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.