Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45910
Title: Hoàn thiện chính sách quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp an ninh: Luận văn ThS.
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Phạm, Thị Tuyết
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45910
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006008.pdf
  • Description : 
  • Size : 761.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.