Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45930
Title: Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Mai Vân, người hướng dẫn
Phạm, Phương Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45930
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005990.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.