Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45936
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Đinh, Ngọc Dinh, người hướng dẫn
Vũ, Thị Kim Thanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45936
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005985.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.