Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45952
Title: Xây dựng chiến lược phát triển cho ban quản lý dự án Đường sắt Khu vực 1, giai đoạn 2016-2025: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Khuất, Hữu Đức
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45952
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008005.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.