Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45960
Title: Tạo động lực cho người lao động tại trung tâm tính cước và thanh khoản Mobifone thuộc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, người hướng dẫn
Bùi, Ngọc Tú
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45960
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008009.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.