Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45963
Title: Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Mai, Thanh Lan, Người hướng dẫn
Vũ, Quang Lưu
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 77 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45963
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008012.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.