Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45975
Title: Quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Phan, Duy Hiếu
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60 34 04 10 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45975
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008020.pdf
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.