Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45994
Title: Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Đỗ, Hữu Tùng, người hướng dẫn
Hoàng, Anh Thư
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45994
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006045.pdf
  • Description : 
  • Size : 798.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.