Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46001
Title: Sử dụng mô hình Servperf đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ, người hướng dẫn
Phạm, Thị Ánh Nguyệt
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46001
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006038.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.