Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46059
Title: Quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Lê, Hồng Huyên, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thu Hiền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 73 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46059
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005895.pdf
  • Description : 
  • Size : 611.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.