Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46062
Title: Phân tích hành vi khách hàng trên website và giải pháp marketing trực tuyến: Nghiên cứu trường hợp Công ty Truyền thông Thịnh Vượng: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Authors: Nguyễn, Việt Khôi, Người hướng dẫn
Đoàn, Thị Trang
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: 68 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60 34 01 02 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46062
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008028.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.