Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46158
Title: Chiến lược marketing của nhà sách Hà Thành : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Phùng, Ngọc Thành
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46158
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008054.pdf
  • Description : 
  • Size : 701.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.