Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46164
Title: Hành vi mua của người tiêu dùng: Nghiên cứu tình huống sản phẩm trà xanh không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Trịnh, Ngọc Huyền Anh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46164
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005516.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.