Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46484
Title: Phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 01
Authors: Mai, Ngọc Anh , người hướng dẫn
Bùi, Thị Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46484
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005014_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.