Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46493
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng mạng điện thoại di động Mobilefone - Khu vực Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Phạm, Thị Thu Hương , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46493
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005005_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.