Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46550
Title: Phát triển dịch vụ tài chính phái sinh của Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế : Trường hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Hùng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46550
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004924_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 937.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.