Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46576
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Đào, Văn Tuấn , người hướng dẫn
Võ, Viết Chương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46576
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005179_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.