Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Minh Đức , người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhan, Văn Vĩnh
dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:52Z-
dc.date.available2017-05-17T09:06:52Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.other00050005167
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46589-
dc.description.abstract90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)
dc.titleQuản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005167_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 852.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.