Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Minh Đức-
dc.contributor.authorPhan, Văn Vĩnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:52Z-
dc.date.available2017-05-17T09:06:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPhan, Văn Vĩnh. (2015). Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.other00050005167-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46589-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
dc.publisherĐHKT-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
dc.titleQuản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005167_noidung.pdf
  • Size : 852,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrương, Minh Đức-
  dc.contributor.authorPhan, Văn Vĩnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:06:52Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:06:52Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationPhan, Văn Vĩnh. (2015). Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.other00050005167-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46589-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015-
  dc.publisherĐHKT-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản trị Kinh doanh (Full)-
  dc.titleQuản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050005167_noidung.pdf
  • Size : 852,48 kB

  • Format : Adobe PDF