Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46596
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành xây dựng tại Đà Nẵng: nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
QUY NH V TR�NH B�Y LUN VN
Authors: Hoàng, Văn Hải, 1966, người hướng dẫn
Huỳnh, Anh Vũ
Microsoft
Issue Date: 2015
2015-06-10
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46596
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005160_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.