Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46815
Title: Sự hài lòng của người lao động tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hoài
Issue Date: 2015
Publisher: HSB
Abstract: 63 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46815
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004600_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.