Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47339
Title: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí – Điện – Điện tử tàu Thủy: Luận văn ThS.Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Phú
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị Kinh doanh - Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47339
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003536.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.