Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48001
Title: Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 11 trường Trung học phổ thông (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Trịnh, Đình Tùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà Tiến
Keywords: Phương pháp dạy học;Lịch sử;Lịch sử thế giới;Lớp 11;Đồ dùng trực quan
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Lịch sử) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Tìm hiểu tình hình thực tế về trang bị, xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước ở trường trung học phổ thông hiện nay, trong đó cần quan tâm nhiều đến tính hiệu quả đối với bài học lịch sử cũng như những khó khăn, hạn chế khi sử dụng đồ dùng trực qua (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48001
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001781_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.