Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
dc.date.accessioned2017-05-17T09:18:46Z-
dc.date.available2017-05-17T09:18:46Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode00050001650
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48325-
dc.description.abstract117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của việc soạn thảo và sử dụng câu hỏi định hướng trong hướng dẫn giải bài tập. Sử dụng câu hỏi định hướng tư duy, hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” vật lý 11: vị trí nội dueng kiến thức củ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHGD
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
dc.subjectPhương pháp giảng dạy
dc.subjectVật lý
dc.subjectLớp 11
dc.subjectCâu hỏi định hướng
dc.titleRèn kỹ năng giải bài tập chương Mắt và các dụng cụ quang" vật lý lớp 11 thông qua các câu hỏi định hướng tư duy : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
dc.typeThesis
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 000500001650_Tom_tat.pdf
  • Size : 732,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Hương Trà, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
  dc.date.accessioned2017-05-17T09:18:46Z-
  dc.date.available2017-05-17T09:18:46Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode00050001650
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48325-
  dc.description.abstract117 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của việc soạn thảo và sử dụng câu hỏi định hướng trong hướng dẫn giải bài tập. Sử dụng câu hỏi định hướng tư duy, hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “Mắt. Các dụng cụ quang” vật lý 11: vị trí nội dueng kiến thức củ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHGD
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và Phương pháp dạy học (Full)
  dc.subjectPhương pháp giảng dạy
  dc.subjectVật lý
  dc.subjectLớp 11
  dc.subjectCâu hỏi định hướng
  dc.titleRèn kỹ năng giải bài tập chương Mắt và các dụng cụ quang" vật lý lớp 11 thông qua các câu hỏi định hướng tư duy : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 000500001650_Tom_tat.pdf
  • Size : 732,51 kB

  • Format : Adobe PDF