Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48480
Title: Tổ chức dạy học theo dự án phần văn học nước ngoài chương trình ngữ văn 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Tôn, Quang Cường, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy Chinh
Keywords: Ngữ văn;Phương pháp dạy học;Văn học nước ngoài;Lớp 11;Dạy học theo dự án
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một số vấn đề lí luận, các quan điểm về dạy học dự án. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế dạy học phần văn học nước ngoài hiện nay, khả năng áp dụng dạy học theo dự án trong dạy học Ngữ văn và dạy học văn học nước ngoài lớp 11. Xây dựng quy t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48480
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000604_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.