Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48533
Title: Vận dụng phương pháp Học thông qua thực hành dạy" trong môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10"
Authors: Đỗ, Ngọc Thống, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hương Giang
Keywords: Ngữ văn;Trung học phổ thông;Phương pháp dạy học;Thực hành dạy
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHGD
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Giới thiệu bản chất, đặc điểm và yêu cầu của phương pháp “Học thông qua thực hành dạy học” (Lernen durch Lehren = Learning by teaching). Khảo sát khả năng vận dụng phương pháp này vào chương trình Ngữ văn THPT ở Việt Nam. Nghiên cứu quy trình vận dụng phươ (...)
Electronic Resources
112 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48533
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000310_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.